Доступність та ефективність антиретровірусного лікування (АРТ)

Україна займає одне з перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб.  Епідемія ВІЛ-інфекції в Полтавській області сьогодні характеризується переважним ураженням осіб працездатного віку зі зростанням частки вікової групи старше 50 років серед нових випадків захворювання. ВІЛ-інфекція поширюється переважно статевим шляхом, але все ще залишається сконцентрованою в ключових щодо інфікування ВІЛ групах населення.

ВІЛ-інфікована людина, яка вчасно розпочне та має ефективність антиретровірусного лікування (лабораторне визначення рівня вірусного навантаження) не тільки покращить якість та тривалість свого життя, а й унеможливить передачу ВІЛ своєму партнеру. Без ефективного АРТ, вірус імунодефіциту людини інтенсивно розмножується. Це призводить до того, що захист організму погіршується, людина може почати хворіти на важкі опортуністичні інфекції, наприклад туберкульоз, пневмоцистну пневмонію, токсоплазмоз головного мозку,  декі форми раку та ін. Як і будь які ліки, іноді антиретровірусні препарати (АРТ) можуть мати побічні ефекти, хоча в більшості випадків вони відсутні або помірні, та їх можна легко подолати шляхом дотримання рекомендацій наданими лікуючим лікарем в закладі охорони здоров’я де пацієнт отримує лікування з приводу ВІЛ-інфекції.

На  даний час в  Полтавській області проведені роботи по децентралізації медичних послуг щодо ВІЛ – медична допомога з питань ВІЛ інфекції організована на усіх рівнях надання медичної допомоги. Третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу з питань ВІЛ-інфекції забезпечує КП «Обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом Полтавської обласної ради». Вторинна (спеціалізована) медична допомога з питань ВІЛ-інфекції надається на районному рівні кабінетами Довіра, що входять до складу районних/міських лікарень.

Розширено доступ  населення до  профілактики, обстежень на ВІЛ, доведення до диспансерного нагляду та утримання на лікуванні з приводу ВІЛ-інфекції шляхом децентралізації цих послуг – збільшено кількість кабінетів Довіра з розширеними функціями надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД – 23 сайти АРТ. Мультидисциплінарні команди до складу яких входять лікар, медична сестра, соціальний працівник, за можливості психолог, забезпечили досягнення 95% залучення в АРТ людей що живуть з ВІЛ (ЛЖВ), формування прихильності до лікування та ефективності АРТ- невизначальне вірусне навантаження.  Проводиться робота по залученню до антиретровірусного лікування (АРТ) пацієнтів в найкоротші терміни після виявлення. За рік на диспансерний облік в Полтавській області встановлюється до 400 ВІЛ-інфікованих пацієнтів, з них  мають діагноз СНІД до 150 осіб (виявлення ВІЛ на пізніх стадіях захворювання).

Антиретровірусні препарати в  Полтавській області є доступними для кожної людини з ВІЛ-інфекцією та надаються безоплатно. Станом на 01.01.2021р.  антиретровірусну терапію (АРТ) отримують 2972 ВІЛ-інфіковані особи, з них 68 дітей віком до 17 років. В області на 01.01.2021 року функціонують 23 сайти надання послуг ВІЛ-інфікованим, в тому числі в м. Полтава: сайт інтегрованої допомоги на базі КП «Полтавський центр терапії залежностей Полтавської обласної ради», два сайти на базі КП «Обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД Полтавської обласної ради», ТОВ «Медичний центр здоров’я та реабілітації 100 відсотків життя», КП «Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради», КП “Полтавська центральна районна клінічна лікарня”  Полтавської міської ради.  Інші сайти АРТ Полтавської області в закладах охорони здоров’я на базі кабінетів «Довіра» з розширеними функціями надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

Метою АРТ є максимальне пригнічення реплікації  вірусу ВІЛ. Ефективність антиретровірусного лікування визначається невизначальним рівнем вірусного навантаження, і станом на 01.01.2021 року досягнуто у   95% (2317осіб), серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів, що приймають антиретровірусну терапію.

Таким чином, впровадження децентралізації надання послуг ВІЛ-інфікованим людям, максимальне охоплення тестування населення на ВІЛ надало можливість наблизити послугу на ВІЛ до населення, надаючи її за місцем проживання. Розширення доступу до АРТ,  своєчасна профілактика ВІЛ-інфекції в дискондартних парах та в групах ризику, діагностика, лікування та профілактика опортуністичних інфекцій вже має позитивні наслідки. Про це свідчить зниження кількості випадків тяжких опортуністичних інфекцій у диспансерної групі ВІЛ-інфікованих пацієнтів, а такж зменшення випадків виявлення осіб в ІVстадії ВІЛ-інфекції (СНІД), та як наслідок зменшення показника смертності.

Міщенко Анна Вікторівна – завідувач амбулаторно-поліклінічного відділення  комунального підприємства «Обласний центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД Полтавської обласної ради»